Volleybalvereniging MOVE is een actieve volleybalvereniging binnen de gemeente Edam – Volendam. Dagelijks beoefenen onze leden de mooiste sport dat er bestaat: volleybal. Iedere week worden op dinsdagavond en zaterdag wedstrijden gespeeld door diverse teams. MOVE is een vereniging voor jong en oud, voor recreatief tot divisieniveau. Er is voor ieder wat wils.

Algemeen profiel bestuurslid

 • Heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een vereniging of stichting;
 • Is betrokken bij de doelstelling en de aard van de vereniging en representeert de visie en missie van de vereniging
 • Kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de vereniging;
 • Is een zelfstarter en in staat om met de andere bestuursleden en bureaumedewerkers (zzp’ers) samen te werken in een team
 • Kan het bestuursbeleid binnen de vereniging uitdragen;
 • Bestuurt op hoofdlijnen (het wat) en weet ruimte te geven aan de professionals van het bureau;
 • Kan operationele werkzaamheden (het hoe) verrichten indien gewenst;
 • Kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • Is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen en weet door het stellen van kritische vragen de werkorganisatie een spiegel voort te houden;
 • Kan prudent met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Algemene taken bestuurslid

 • Voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen (er is 1x per maand een reguliere bestuursvergadering);
 • Betrokken zijn bij de voorbereiding van en het bewaken van de uitvoering van beleidsplannen, de activiteitenplannen en de jaarstukken;
 • Fungeren als contactpersoon tussen bestuur en commissies/werkgroepen/leden en externen m.b.t. aan het bestuurslid toegekende taken en verantwoordelijkheden;
 • Kan betrokken worden bij wervingsprocedures voor bestuursleden, bureaumedewerkers en commissies/werkgroepen;
 • Is in staat 1 of meerdere portefeuilles te beheren;
 • Bovenstaande punten gelden voor elk bestuurslid. Daarnaast zullen, afhankelijk van de rol en portefeuille, specifieke taken en competenties, van de bestuursleden worden omschreven.

Zoals eerder vermeld is het hebben van bestuurlijke ervaring een pré. Nog belangrijker echter, is de wil om zich te ontwikkelen in de gevraagde bekwaamheden.

Portefeuille taken Voorzitter

 • Samen met de secretaris en de penningmeester vormt de voorzitter het dagelijks bestuur van de vereniging
 • Binnen het bestuur is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en daarmee voor de vereniging.
 • De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering
 • Samen met de secretaris is de voorzitter verantwoordelijk voor de agenda
 • De voorzitter neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid.
 • De voorzitter onderhoudt contacten met de commissies en met relevante externe stakeholders (Gemeente, Sportkoepel, etc)
 • De voorzitter heeft affiniteit met Volleybal en is bekend met de vereniging en volleybalwereld.
 • De voorzitter heeft een visie op de toekomst van de vereniging en is in staat om bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.

De precieze taken worden in overleg met secretaris en penningmeester bepaald. De rol van de voorzitter vraagt de nodige flexibiliteit en een inzet van ongeveer 4 uur per week (onder andere aanwezigheid in de zaal en beschikbaar zijn voor vragen, dus voor de meeste leden kan dat al worden afgetrokken van de inzet).

Interesse?

Leuk! Je bent van harte welkom om een keer bij een bestuursvergadering aan te haken. Stuur ons een berichtje op bestuur@move-volleybal.nl, of spreek een van ons aan in de sporthal.