Invalregeling

Omhoog invallen
Een speler mag 2x per maand naar boven invallen. Bij de derde beurt speel je je onherroepelijk vast in het team waar je op dat moment invalt, waarna je nog slechts in dat team (of hoger) mag spelen voor de rest van het seizoen. De enige mogelijkheid om weer lager te gaan spelen is door een hele maand niet te spelen. Als je een hele maand niet hebt gespeeld dan kan je een verzoek indienen bij het bestuur van de NeVoBo om weer omlaag gezet te worden.
Naast de regel voor maximaal 2 invalbeurten per maand is er ook en maximum van maximaal de helft van de wedstrijden in het seizoen. Dat komt erop neer dat je maximaal 10 of 11 keer mag invallen in een hoger team.
In beslissings- en P/D wedstrijden mogen leden van een team dat in dezelfde klasse hoger is geëindigd dan het speel team niet invallen. In dat geval wordt het hoger geëindigde team namelijk al als hoger team aangemerkt. (Als D2 bijvoorbeeld 2e eindigt, terwijl D1 tegen degradatie vecht. Dan mogen in de laatste paar wedstrijden geen speelsters van D2 bij D1 invallen omdat D2 als hoger-spelend wordt gezien).

Omlaag invallen
Invallen bij een lager team is in principe niet toegestaan, behalve in de volgende specifieke gevallen:

  1. Het team niet hoger speelt dan 2e klasse
  2. Het team waar de speler reglementair in hoort op hetzelfde niveau speelt.

Gemengd invallen
In de tweede klasse en lager is gemengd spelen toegestaan. Hier mogen dames dan ook (volgens de reguliere beperkingen, dus maximaal twee keer per maand) ook invallen in herenteams van dezelfde klasse of een hogere klasse.